Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe

2019-01-04

Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego

Zapytanie ofertowe

2019-01-08

Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Rozbudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: 
- nr 2542W Białobrzeg Bliższy-Białobrzeg Dalszy-Przystań od km 0+000 do km 8+445,
- nr 2543W Nowa Wieś-Przystań-Chojniki-Rataje-Mostówek od km 3+425 do km 5+285,
- nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od km 1+800 do km 9+395
- poprawa standardu i jakości dróg powiatowych (długość ok. 17 900 mb), 
z budową oświetlenia ulicznego w msc. Białobrzeg Dalszy w ciągu drogi powiatowej nr 2542W od ok. km 6+060 do ok. km 6+780

Zapytanie ofertowe

2019-01-22


Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i wnioskiem do decyzji o pozwolenie na budowę na :
Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od km 4+370,00 do km 8+800,00

Zapytanie ofertowe

2019-01-25

Wycinka i pielęgnacja drzew

Zapytanie ofertowe

2019-02-12

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych sukcesywnie wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych Ostrołęce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:ZDP
Liczba odwiedzin:1301