UWAGA STRONA ARCHIWALNA!!! zapraszamy na aktualną stronę

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

17 grudnia 2020

    

        W październiku 2020 roku zostały zakończone prace w ramach projektu pn. „Rozbudowa  i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba,    nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek  – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wartość projektu wyniosła                14 749 819,77 złotych.

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi   11 799 855,00 złotych co stanowi 80 % wartości projektu.

 

            Zakładane cele zadania zostały osiągnięte. Zrealizowany projekt poprawił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnił spójność sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu. Podniesiono standard techniczny dróg powiatowych                          i zachowana została jednorodność sieci dróg powiatowych oraz nastąpiła poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego. Rozbudowano i przebudowano ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek                    – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo łącznie na 7 odcinkach  drogowych o całkowitej długości 12,38 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m, której szerokość  pasa ruchu wyniosła 3,0 m. Wykonano pobocza utwardzone oraz zbudowano  chodniki dla pieszych o łącznej długości 525 m. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonano                   8 skrzyżowań. Nawierzchnię oznakowano znakami poziomymi i ustawiono oznakowanie pionowe                z folii odblaskowej wyższej generacji oraz namalowano przejścia dla pieszych. Inwestycja została  zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą prac było P.R.D-M. „OSTRADA” z Ostrołęki.

W dniu  27.11.2020 roku odebrano komisyjnie wykonane prace.

 

 

Sporządziła:   Monika Tryniszewska

Inżynier ruchu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2020-12-17
Data publikacji:2020-12-17
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:ZDP
Liczba odwiedzin:1659