Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki”, związana z operacją typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Ubiegając się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na inwestycje drogowe, Starosta Ostrołęcki złożył dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na współfinansowanie projektów drogowych. Dofinansowanie otrzymał projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki”. Umowę na dofinansowanie w/w projektu ze środków programu podpisano w dniu 15.07.2016 roku.


Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW 2.275.785,00 zł.

 

W ramach robót do wykonania na drodze powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Szafranki zostanie przebudowany odcinek o dlugości 5,849 m . Ponadto inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 6,00 m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 2,0 m. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz wymiana oznakowanie pionowego. W wyniku realizacji operacji polegającej na przebudowie w/w drogi , zostanie osiągnięty cel polegający na : Poprawie spójności komunikacyjnej oraz zwiększenie dostępności do usług, w tym usług publicznych mieszkańcom msc. Kadzidło, Sul i Golanka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2016-07-15
Data publikacji:2016-07-15
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:4843