Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku  do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło”dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

17 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

    

        W październiku 2020 roku zostały zakończone prace w ramach projektu pn. „Rozbudowa  i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba,    nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek  – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

17 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na

Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło
od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

27 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
będących w utrzymaniu Obwodu Drogowo – Mostowego w Ostrołęce w sezonie zimowym 2020/2021

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Zakończenie inwestycji

 

             Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia  subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej nr VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego ,  działania 7.1 Infrastruktura drogowa.

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zakończenie inwestycji