Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki -Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

 

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki
-Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

 

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 18.02.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 5 marca 2021 r.

 

e-mailem na adres

zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Łyse.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:ZDP
Liczba odwiedzin:1552