Rozbudowa drogi powiatowej Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Myszyniec – Zdunek – Bartniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2017

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2512 W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki to kolejne zadanie inwestycyjne wykonane przez Powiat Ostrołęcki w 2016 roku. Inwestycja była współfinansowana i realizowana ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, środków finansowych Powiatu Ostrołęckiego oraz wspólnie z Gminą Czarnia, Gminą Myszyniec , Gminą Baranowo oraz Spółdzielnia Mleczarska „ Kurpie” z Baranowa na podstawie zawartych umów partnerskich.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2512 W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki to kolejne zadanie inwestycyjne wykonane przez Powiat Ostrołęcki w 2016 roku. Inwestycja była współfinansowana i realizowana ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, środków finansowych Powiatu Ostrołęckiego oraz wspólnie z Gminą Czarnia, Gminą Myszyniec , Gminą Baranowo oraz Spółdzielnia Mleczarska „ Kurpie” z Baranowa na podstawie zawartych umów partnerskich. W wyniku realizacji projektu rozbudowano i przebudowano dwie drogi powiatowe o łącznej długości 11,378km. Na istniejącej, bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej wykonano poszerzenie następnie wyrównano profil podłużny i poprzeczny drogi mieszankami mineralno – bitumicznymi. Powstała jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6,00 m z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4cm. Wybudowano ścieżkę pieszo - rowerową o długości 7458,05 mb, która będzie stanowić połączenie pieszo- rowerowe pomiędzy miejscowościami, podnoszące walory turystyczne. Zbudowano chodniki o długości 207 mb na 4 peronach przystankowych i 312 zjazdów z drogi, stwarzając mieszkańcom i podróżnym bezpieczny dostęp do w/w dróg. Dodatkowo przebudowano 4 przepusty drogowe pod koroną drogi oraz ułożono przepusty pod zjazdami. Wykonano poziome oznakowanie drogi wraz z kompleksową wymianą 92 znaków pionowych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wybudowano 4 zatoki autobusowe oraz przebudowano 4 skrzyżowania. Rozbudowane i przebudowane odcinki dróg powiatowych są ważnym ogniwem w sieci drogowej i poprawią spójność komunikacyjną i przestrzenną gmin, powiatu, regionu i województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji wyniosła 6.145.018,34 złotych, w tym; dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.934.246,26 złotych, pomoc finansowa Gminy Czarnia w wysokości 925.677,00 złotych, Gminy Myszyniec w wysokości 760.198,00 złotych, Gminy Baranowo w wysokości 137.219,00 złotych oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Oddział Regionalny „ Kurpie” z Baranowa w kwocie 5.000,00 złotych. Na przebudowanych drogach ustawiono tablice pamiątkowe. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-01-15
Data publikacji:2017-01-15
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5819