Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

 

 

            Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska,  nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”  dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych .

Kwota dofinansowania wynosi 23 075 200,00 złotych  i stanowi 80 % wartości projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi   28 844 000,00 złotych.

 

      Umowę  nr FDS/216/2019 o dofinansowanie  projektu  Powiat Ostrołęcki  podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 11 grudnia 2019 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości          i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

         Dzięki zrealizowaniu projektu  zostanie rozbudowany i przebudowany ciąg komunikacyjny dróg powiatowych  nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska i nr 3227 W Przasnysz – Baranowo łącznie na 5 odcinkach  o całkowitej długości 22, 3 km. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wyniesie  3,0 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza utwardzone oraz  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 838 m. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych inwestor wykonana 10  oznakowanie pionowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja będzie  zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych.                                       Projekt zostanie zakończony w 2021 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:ZDP
Liczba odwiedzin:1420