Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki – Etap II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2017

 


W 2017 roku Powiat Ostrołęcki będzie kontynuował rozbudowę drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach w/w programu w wysokości 1.971.724,00 zł. Wartość robót do wykonania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 4.918.352,00 zł. Zadanie zostanie wsparte środkami finansowymi przez Gminę Łyse w wysokości 1.729.600,00 złotych oraz kwotą w wysokości 5.000,00 złotych z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych na podstawie zawartych umów partnerskich z powiatem ostrołęckim. W ramach rozbudowy drogi o łącznej długości 4855 m zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,00 m. Inwestor wybuduje ścieżkę rowerową o długości 4485 m oraz chodniki na długości 560 m. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Ponadto zostaną przebudowane przepusty pod koroną drogi oraz zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo zostanie wymienione oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji. Realizacja projektu rozbudowy poprawi spójność sieci dróg i połączeń komunikacyjnych Kurpiowszczyzny z regionem Mazowieckim Warmińsko – Mazurskim oraz Podlaskim sprawnym systemem drogowym, podniesie atrakcyjność obszarów w sferze inwestycyjnej i bezpieczeństwa. Usprawni transport osobowy i towarowy. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnią płynny przejazd po przebudowanej drodze. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-09
Data publikacji:2017-02-09
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:6417