Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2017

   

      Rozbudowa  drogi powiatowej  nr 2519 W  Kadzidło – Łyse – Łączki  została zaplanowana do realizacji w 2016 roku.  Inwestycja była współfinansowana ze środków  budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, środków finansowych Powiatu Ostrołęckiego  oraz wspólnie z Gminą Łyse  i JBB w Łysych na podstawie umowy partnerskiej.

Zadanie zostało uwzględnione w  planie inwestycyjnym Powiatu Ostrołęckiego na rok 2016. Rozbudowano  odcinek drogi o łącznej długości 9,495 km ,który przebiega przez teren Gminy Łyse. Powstała jezdnia jednopasmowa , dwukierunkowa z  nawierzchnią  bitumiczną  o szerokości 6,00 m. z  warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.  Ponadto  wybudowano  ścieżkę rowerową o długości 9000 mb, stanowiącą połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy miejscowościami, podnosząc walory turystyczne. W ramach inwestycji wybudowano   chodnik o długości 1120 m i 214 zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi, stwarzając mieszkańcom i użytkownikom bezpieczny dostęp do rozbudowanej drogi.  Inwestor przebudował obiekt mostowy ,  przepusty  drogowe pod koroną drogi  i zostały ułożone przepusty pod zjazdami. Kierując się względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonano  poziome oznakowanie drogi  i gruntowną wymianę znaków pionowych na oznakowanie odblaskowe. Dbając szczególnie o bezpieczeństwo pieszych zamontowano  bariery ochronne oraz namalowano przejścia dla pieszych. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja  została zakończona i  komisyjnie odebrana w dniu 28.11.2016 roku. Wartość robót wyniosła 6.517.021,93 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 złotych, pomoc finansowa Gminy Łyse w kwocie 2.443.627,00 złotych i Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych w wysokości 70.000,00 złotych. Na rozbudowanej drodze ustawiono tablice pamiątkowe. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-01-15
Data publikacji:2017-01-15
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5923