Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na

Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło
od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

27 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
będących w utrzymaniu Obwodu Drogowo – Mostowego w Ostrołęce w sezonie zimowym 2020/2021

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Zakończenie inwestycji

 

             Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia  subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej nr VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego ,  działania 7.1 Infrastruktura drogowa.

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zakończenie inwestycji

Zapytanie ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536W od drogi 53- Obierwia – Chudek – Baranowo od km 10+485,00 do km 11+152,00 – Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych oraz oznakowania.

10 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce będących w utrzymaniu Obwodu Drogowo – Mostowego w Ostrołęce w sezonie zimowym 2020/2021

6 listopada 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu